Viden, udvikling og samvær
6200 AabenraaVælg område

Betalingsbetingelser

Regler vedr. deltagelse hos AOF SYD's aftenskole...

Tilmelding

Du kan tilmelde dig et kursus på følgende måder:

  • Tilmeld dig online
  • Ring på telefon AABENRAA/TØNDER: 7462 2423, SØNDERBORG: 7442 7220.
  • Kom personlig ind på kontoret - Nørretorv 3 i Aabenraa eller Skt. Jørgens Gade 35-39, 1. sal i Sønderborg. Se åbningstider her.
  • Bemærk, at tilmelding er bindende. Der er 14 dages fortrydelsesret ved køb over Internettet.

Betaling og bekræftelse

Har du tilmeldt dig til et kursus vil du modtage en mail med en bekræftelse på din tilmelding.

Såfremt kurset opnår minimum deltagerantal, sættes kurset i gang og du vil modtage besked herom via e-mail.
Evt. tilbagebetaling af kursusgebyret - fx i forbindelse med afmelding - er ikke muligt efter kursets igangsættelse.
I helt særlige tilfælde, som vurderes individuelt, kan der foretages refundering mod et administrationsgebyr på 100 kr.

Må vi aflyse kurset, vil du også få besked via e-mail.
Har du betalt med Dankort, tilbageføres kursusgebyret automatisk.
Har du betalt med girokort, vil du blive kontaktet af vores bogholderi med henblik på tilbagebetaling.

Betaling med girokort

Husk at overholde den anførte sidste indbetalingsdato.
Ved udsendelse af rykker, pålægges et administrationsgebyr på 50 kr.

Bøger, materialer, fotokopier

Dette anskaffes i samråd med underviseren og betales af kursisten.

Ferie

Der undervises som hovedregel ikke i skolernes ferieperioder.

Handicap/specialundervisning

Ved deltagelse på små hold med handicap/specialundervisning skal deltagerne iflg. folkeoplysningslovens §3 stk. 3 skriftligt erklære sig berettiget til handicap/specialundervisningen i det konkrete emne. Denne erklæring afgives til underviseren ved kursets start.

Pligt for udenbys deltagere til at oplyse cpr-nr.

En deltager, som melder sig til et kursus i en anden kommune end hjemstedskommunen, har som betingelse for deltagelse i undervisning m.v., pligt til at oplyse sit fulde personnummer til skolen, jvf. Folkeoplysningsloven.

Kursusprisen

Kursusprisen kan variere fra kursus til kursus. F.eks. ydes der ikke kommunalt tilskud til ikke-kommunale lokaler. Kurser, som afvikles i disse lokaler, vil derfor som regel være noget dyrere.

Juridisk adresse

AOF SYD
Nørretorv 3
6200 Aabenraa

Aftenskoleleder: Centerchef Peter Thode Loft

Telefon 7462 2423
Telefax 7462 2438

CVR 72968212

E-mail aof@aofsyd.dk